SENIOŘI

Jedou babi s dědou – Výlety pro seniory

Jednodenní akce, rekreačně-společensko-kulturní povahy, organizované ve formě výletů za poznáním přírody, památek i vlastních možností, a jsou koncipované pro seniory s ohledem na jejich zdravotní stav za účelem podpory fyzické a duševní kondice.

Současnému stáří je přiřknuta určitá patologická vizáž: sehnutého, pomalu se pohybujícího a zapomínajícího jedince, kterého pronásleduje hluchota, slepota, demence či inkontinence. Totální prohrou je pak nástup nemocí a osobního zoufalství. Tento všeobecně přijímaný vzor devalvuje vyzrálý věk na hrůzu nahánějící obraz, přitom jeho skutečnou podstatou může docela dobře být smysluplný a satisfakci přinášející životní styl. Stáří je plné nepravd a mýtů, které jsou životaschopné i v naprostém rozporu s realitou.

Bereme seniory do přírody a prostřednictvím chůze (byť zcela pomalé) a zkušeného doprovodu, který v sobě spojuje průvodce znalého prostředí, zdravotní problematiky i potřebné duchovní potravy, se snažíme posunout k lepšímu fyzickou i duševní kvalitu života v pozdním věku.

A. Výlety

organizujeme na základě objednávky:

 • individuální objednavatel (senior sám či jeho příbuzní, blízcí např. jako dárek), přičemž program je volitelný mezi naší nabídkou a vlastním přáním
 • skupina  (např. z domů pro seniory, kluby seniorů, kluby turistů apod.), přičemž program je volitelný mezi naší nabídkou a vlastním přáním.

Cena     (skládá se ze dvou složek)

Složka 1 – základní cena (zahrnuje průvodce, piknik nebo sytou svačinu +1 litr nealko nápoje):

 • 200 Kč / den max. 18 hodin / osoba při naplněnosti 1-3 osobami
 • 100 Kč / den max. 18 hodin / osoba při naplněnosti 4-8 osobami
 • minimální počet osob na akci / 2
 • maximální počet osob na akci a 1 průvodce /8
 • cena pro větší skupinu než 8 osob je stanovena dohodou/ lze až 30 osob

Složka 2 – doprava na místo akce je variabilní položkou:

 • organizovaná do 3 osob / 3,50 Kč za km jízdy (náš řidič + náš vůz)
 • organizovaná 4-8 osob / 3,50 Kč za km jízdy + 700 Kč za skupinu (náš řidič + náš vůz)

Příklad: 3 nebo 6 osob, výlet na Kokořín 

3 x 200 + 3,5 Kč x 100 km = 950 Kč tj. 316,- osoba

6 x 100 + 3,5 Kč x 100 km + 700 = 1650 Kč tj. 275,- osoba

Při dopravě vlastním vozem nebo veřejnými prostředky (vlak, BUS, MHD) se tato složka neúčtuje.

B. Individuální doprovodný servis

seniorům pro cesty do zahraničí:

Doprovod se stará o vše potřebné – transfery, dopravu, tlumočení, program, stravování, ubytování, výlety, řízení vozu, společnost apod.,

Cena:

 • 500 Kč /den max. 18 hodin / při 1-3 osobách + skutečně vynaložené náklady
 • 800 Kč /den max. 18 hodin / při 4-8 osobách + skutečně vynaložené náklady

Zajišťujeme rovněž kompletní cestovní servis bez účasti doprovodu, speciálně pro osoby s omezenou hybností  od návrhu programu, přes ubytování a stravování po dopravu.

Články na téma aktivní senior v našem časopise